18/03/2021

Syrjintä ja häirintä työpaikalla – miten toimia?

Syrjintätapauksia voi syntyä työpaikalla hyvin monentyyppisissä eri tilanteissa, kuten työhönotossa, työntekijöiden kohtelussa työsuhteen aikana samoin kuin työsopimuksen päättämistilanteissa. Syrjinnän kohteeksi joutuneen ei kannata lannistua ja tyytyä […]
01/03/2021

Syrjinnän kielto ja oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Syrjivää kohtelua kieltävää sääntelyä on runsaasti sekä kansainvälisissä sopimuksissa että kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa yhdenvertaisuussääntelyn perustana on perustuslain 6 §, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. […]
17/02/2021

Kiinteistökauppariita – mistä on kysymys ja miten asianajaja voi auttaa?

Kiinteistökauppariita: mikä se on? Kiinteistökauppa (maanläheisesti talokauppa) on oikeustoimi, jonka myötä kiinteistön omistaja vaihtuu – toisin sanoen, myyjä luovuttaa kiinteistön ja tavanomaisesti sillä sijaitsevan rakennuksen omistus- […]
03/02/2021

Reklamaatio eli virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa

Reklamaatiolla tarkoitetaan oikeudellisessa kielessä virheilmoituksen tekemistä toiselle sopimusosapuolelle. Reklamaatiovelvollisuus koskee hyvin monentyyppisiä eri sopimustilanteita, kuten kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, kuluttajasopimuksia ja yritysten välisiä sopimuksia. Reklamointivelvollisuudella on […]
22/01/2021

Lapsi rikosprosessissa – asianajajan näkökulma

Alaikäinen lapsi voi olla asianosaisena rikosprosessissa eli rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä joko rikoksesta epäiltynä tai rikoksen uhrina eli asianomistajana. Tässä kirjoituksessa käydään tarkemmin läpi niitä erityispiirteitä, […]
10/09/2020

Yrittäjän asialla, eli pari sanaa asiasta ajamisen kohteena

Vuosi sitten kuvailin konkariasianajajan kynällä yrittäjänpäivän teemapuitteissa pitkän urani kokemuksista pari lystikästä tapahtumaa. Tämän päivän Suomessa ja varsinkaan yrittäjien arkitodellisuudessa ei lystikkyys ole ihan ensimmäinen juttu […]
13/08/2020

Työnantajan oikeudesta valita työntekijänsä

Työnantajan liikkeenjohtovaltaan kuuluu vapaus valita työntekijänsä. Valintaoikeus ei ole kuitenkaan täysin rajoittamaton. Keskeisin päätöksentekoa rajaava tekijä on syrjintäkielto, joka kieltää työnhakijoiden asettamisen eri asemaan esimerkiksi hakijan […]
05/06/2020

Ympäristön-suojelulaki – asianajaja apuna ympäristölupa-asiassa

Maailman ympäristöpäivää on YK:n yleiskokouksen julistuksen perusteella vietetty jo vuodesta 1972 lähtien kesäkuun viidentenä päivänä. Tarkoituksena on ollut teemapäivän julistamisesta saakka saada aikaan keskustelua ympäristön merkityksestä […]
28/05/2020

Talkootyön verovapaus urheiluseurassa

  Urheilutoiminnan ammattimaistumisesta huolimatta talkootyöllä on edelleen merkittävä rooli urheiluseurojen arjen pyörittämisessä ja rahoittamisessa. Talkootyöllä tarkoitetaan ilman korvausta tehtävää jokamiehentyötä, joka voi perustua joko talkoolaisten vapaaehtoisuuteen, […]