28/05/2021

Lapsiasioiden sovittelu käräjäoikeudessa

Lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita eli ns. lapsiasioita voidaan käsitellä tuomioistuimessa joko oikeudenkäyntimenettelyssä tai sovittelussa. Asianajotoimistomme sijaitsee Jyväskylässä, jossa lapsiasioiden sovittelulla on varsin […]
07/05/2021

YSE 1998 ja rakennusurakkariita

YSE 1998-sopimusehdot: siis mitkä? Elinkeinonharjoittajien välisissä rakennusurakoissa solmitaan tavanomaisesti urakkaa koskeva kirjallinen sopimus, jossa osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä vastuut määritellään. Urakkasopimusehdoiksi valitaan lähes poikkeuksetta […]
09/04/2021

Asianajaja ja lakimies – mitä eroa näillä nimikkeillä on?

Asianajaja, lakimies, lupalakimies, varatuomari, oikeustieteen maisteri, juristi… Oikeudellisten avustajien kentällä vilisee runsaasti erilaisia ammattinimikkeitä, mistä johtuen oikeudellisia palveluja käyttävän kuluttajan voi olla hankalaa erottaa eri nimikkeillä […]
18/03/2021

Syrjintä ja häirintä työpaikalla – miten toimia?

Syrjintätapauksia voi syntyä työpaikalla hyvin monentyyppisissä eri tilanteissa, kuten työhönotossa, työntekijöiden kohtelussa työsuhteen aikana samoin kuin työsopimuksen päättämistilanteissa. Syrjinnän kohteeksi joutuneen ei kannata lannistua ja tyytyä […]
01/03/2021

Syrjinnän kielto ja oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Syrjivää kohtelua kieltävää sääntelyä on runsaasti sekä kansainvälisissä sopimuksissa että kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa yhdenvertaisuussääntelyn perustana on perustuslain 6 §, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. […]
17/02/2021

Kiinteistökauppariita – mistä on kysymys ja miten asianajaja voi auttaa?

Kiinteistökauppariita: mikä se on? Kiinteistökauppa (maanläheisesti talokauppa) on oikeustoimi, jonka myötä kiinteistön omistaja vaihtuu – toisin sanoen, myyjä luovuttaa kiinteistön ja tavanomaisesti sillä sijaitsevan rakennuksen omistus- […]
03/02/2021

Reklamaatio eli virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa

Reklamaatiolla tarkoitetaan oikeudellisessa kielessä virheilmoituksen tekemistä toiselle sopimusosapuolelle. Reklamaatiovelvollisuus koskee hyvin monentyyppisiä eri sopimustilanteita, kuten kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, kuluttajasopimuksia ja yritysten välisiä sopimuksia. Reklamointivelvollisuudella on […]
22/01/2021

Lapsi rikosprosessissa – asianajajan näkökulma

Alaikäinen lapsi voi olla asianosaisena rikosprosessissa eli rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä joko rikoksesta epäiltynä tai rikoksen uhrina eli asianomistajana. Tässä kirjoituksessa käydään tarkemmin läpi niitä erityispiirteitä, […]
10/09/2020

Yrittäjän asialla, eli pari sanaa asiasta ajamisen kohteena

Vuosi sitten kuvailin konkariasianajajan kynällä yrittäjänpäivän teemapuitteissa pitkän urani kokemuksista pari lystikästä tapahtumaa. Tämän päivän Suomessa ja varsinkaan yrittäjien arkitodellisuudessa ei lystikkyys ole ihan ensimmäinen juttu […]