23/03/2023

Asianajajan vinkit asunnon ostajalle

06/06/2022

Ositus ja avioero

20/04/2022

Liikennevahinko ja sen korvaaminen

25/01/2022

Asianajaja apuna yrityksen konflikteissa

11/11/2021

Asianajaja seksuaalirikoksen uhrin apuna

15/09/2021

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitus ja perukirjan laadinta ovat asioita, joiden kanssa erittäin suurella todennäköisyydellä jokainen tulee olemaan tekemissä elämänsä aikana tavalla tai toisella. Perunkirjoitus on näet pakollinen toimitus ja […]
13/08/2021

Asunto-osakeyhtiön oikeudelliset ongelmat

28/05/2021

Lapsiasioiden sovittelu

07/05/2021

YSE 1998 ja urakkariita

YSE 1998 -sopimusehdot: siis mitkä? Elinkeinonharjoittajien välisissä rakennusurakoissa solmitaan tavanomaisesti urakkaa koskeva kirjallinen sopimus, jossa osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä vastuut määritellään. Urakkasopimusehdoiksi valitaan lähes […]