15/09/2021

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitus ja perukirjan laadinta ovat asioita, joiden kanssa erittäin suurella todennäköisyydellä jokainen tulee olemaan tekemissä elämänsä aikana tavalla tai toisella. Perunkirjoitus on näet pakollinen toimitus ja […]
13/08/2021

Asunto-osakeyhtiö ja riita-asia: miten asianajaja voi auttaa?

28/05/2021

Lapsiasioiden sovittelu oikeudessa

07/05/2021

YSE 1998 ja rakennusurakkariita

YSE 1998 -sopimusehdot: siis mitkä? Elinkeinonharjoittajien välisissä rakennusurakoissa solmitaan tavanomaisesti urakkaa koskeva kirjallinen sopimus, jossa osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä vastuut määritellään. Urakkasopimusehdoiksi valitaan lähes […]
09/04/2021

Asianajaja ja lakimies – mitä eroa nimikkeillä on?

18/03/2021

Syrjintä ja häirintä työpaikalla – miten toimia?

01/03/2021

Syrjintä ja oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

17/02/2021

Taloriita – miten asianajaja voi auttaa?

03/02/2021

Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa