Palvelut ja toimiala

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy palvelee asiakkaitaan kaikissa oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Toimialamme on lainopillisesti kattava, mutta tavanomaisin päivittäinen työskentely tapahtuu seuraavien toimeksiantojen parissa:

 • oikeudenkäynnit riita-asioissa
 • oikeudenkäynnit rikosasioissa asianomistajan avustajana
 • vahingonkorvausasiat
 • sopimusoikeudelliset asiat
 • lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat
 • kiinteistön tai asunto-osakkeen kauppaa koskevat riidat
 • perunkirjoitus ja perinnönjako
 • ositus ja avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen
 • testamentti, avioehtosopimus ja edunvalvontavaltuutus
 • työ- ja virkamiesoikeus
 • kuntien oikeudellinen avustaminen

”Hoidamme yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja neuvottelukeinoin sekä oikeudenkäynneissä.”

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Palvelut yksityisille

Ota yhteyttä