Asianajopalveluita ihmisläheisellä otteella jo yli neljänkymmenen vuoden ajan

Palvelut ja toimiala

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy hoitaa yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja neuvottelukeinoin ja oikeudenkäynneissä. Toimialamme on lainopillisesti kattava, mutta tavanomaisin päivittäinen työskentely tapahtuu seuraavilla aloilla:

 • työ- ja virkamiesoikeus
 • sopimusoikeus
 • vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
 • kiinteistö- ja asuntoyhtiöoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • asiakkaan edunvalvonta rikosasioissa
 • kuntien oikeudellinen avustaminen

”Hoidamme yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja neuvottelukeinoin ja oikeudenkäynneissä.”

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

 • Oikeudenkäynnit
 • Elinkeino- ja sopimusoikeus
 • Työ- ja virkamiesoikeus
 • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
 • Kuntien oikeudellinen avustaminen

Palvelut yksityisille

 • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa
 • Kiinteistö- ja asunto-oikeus
 • Perhe- ja jäämistöoikeus
 • Työ- ja virkamiesoikeus
 • Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
 • Ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusoikeus

Ota yhteyttä