08/12/2023

Edunvalvontavaltuutus – turvaa oman tahtosi toteutuminen

Edunvalvontavaltuutus ja sen tarkoitus Edunvalvontavaltuutus antaa mahdollisuuden varautua etukäteen mahdolliseen toimintakyvyn heikkenemiseen ja avun tarpeeseen esimerkiksi raha-asioihin ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen jokainen voi itse […]
19/09/2019

Riita-asian kulku, osa I: alkuneuvottelusta lainvoimaiseen tuomioon

  Johdanto Asianajotoimiston puoleen käännytään usein tilanteessa, jossa esimerkiksi kiinteistökauppaan taikka vahingonkorvaukseen liittyvän riidan ratkaisemisessa ja omien etujen valvomisessa oikeudellisen asiantuntemuksen tarve on ilmeinen. Oikeudelliseen konfliktitilanteeseen […]