13/08/2020

Työnantajan oikeus valita työntekijänsä

05/06/2020

Asianajaja apuna ympäristölupa-asiassa

22/05/2020

Lapsen vuoroasuminen ja elatusapu

24/04/2020

Urheilun kurinpito – mistä on kyse?

04/03/2020

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu, osa I

31/10/2019

Uusi työaikalaki tuo joustoa työntekoon

    Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lakiuudistuksen taustalla ovat EU-tason sääntelyn edellyttämät täsmennykset sekä työelämän murroksesta johtuva muutostarve. Uusi työaikalaki huomioi työnteon aika- ja paikkasidonnaisuuden […]
10/10/2019

Riita-asian kulku, osa II: sopimalla ratkaisu konfliktiin?

19/09/2019

Riita-asian kulku, osa I: alkuneuvottelusta lainvoimaiseen tuomioon

  Johdanto Asianajotoimiston puoleen käännytään usein tilanteessa, jossa esimerkiksi kiinteistökauppaan taikka vahingonkorvaukseen liittyvän riidan ratkaisemisessa ja omien etujen valvomisessa oikeudellisen asiantuntemuksen tarve on ilmeinen. Oikeudelliseen konfliktitilanteeseen […]
11/06/2019

Konkariasianajajan kynästä: Perustuslain 60 § ; rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu

    Konkariasianajajan kynästä on juttusarja, jossa asianajotoimistomme perustajaosakas Esa Puranen pohtii ajankohtaisia ilmiöitä ja oikeudellisia asioita rennolla tyyllillään painavaa asiasisältöä unohtamatta.   Jos on kansan […]