31/10/2019

Uusi työaikalaki tuo joustoa työntekoon

    Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lakiuudistuksen taustalla ovat EU-tason sääntelyn edellyttämät täsmennykset sekä työelämän murroksesta johtuva muutostarve. Uusi työaikalaki huomioi työnteon aika- ja paikkasidonnaisuuden […]