Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeudelliset kysymykset koskettavat jokaista jossain elämänvaiheessa. Haluamme olla asiakkaidemme tukena myös ikävämmissä tapahtumissa, kuten avioeron tai läheisen kuoleman hetkellä, kun omat voimavarat käytännönjärjestelyjen hoitamiseen saattavat olla vähissä. Toimistollamme on pitkä kokemus perhe- ja perintöoikeudellisista toimeksiannoista, joiden selvittäminen vaatii usein monipuolista oikeudellista osaamista. Pyrimme järjestämään asiakkaidemme asiat aina mahdollisimman järkevällä ja sovinnollisella tavalla.

Avioerotilanteissa keskeisiä toimenpiteitä ovat omaisuuden ositus puolisoiden kesken, lasten huollosta päättäminen sekä elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien kysymysten ratkaiseminen. Autamme asiakkaitamme laatimaan ositussopimuksen molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla ja järjestämään lasten hoidon ja asumisen myös lasten edut huomioiden.

Neuvomme puolisoita muun muassa avioehto- ja elatussopimuksen laatimisessa ja perehdytämme tulevat puolisot avioliiton solmimisesta seuraaviin taloudellisiin ja oikeudellisiin muutoksiin – avioliitto voi vaikuttaa muun muassa verotukseen ja perheen yhteisen kodin myyntioikeuteen. Varautumalla ikäviin tapahtumiin etukäteen voi helpottaa asioiden selvittämistä avioeron sattuessa ja välttyä turhalta riitelyltä.

[ux_image id=”186″]Perheet voivat tarvita tukea lapsiin liittyvien kysymysten kanssa myös muutoin kuin avioerotilanteissa. Esimerkiksi jos alaikäinen lapsi on kuolinpesän osakkaana tai saa huomattavan määrän omaisuutta, vanhemmat voivat olla velvollisia kääntymään maistraatin puoleen. Autamme vanhempia muun muassa lupien hankkimisessa perinnönjakoa ja kuolinpesän omaisuuden myyntiä varten alaikäisten lasten ollessa perinnönsaajina. Lisäksi osaamisalueisiimme kuuluvat lasten adoptioprosessit, kysymykset isyyden selvittämisestä ja lastensuojeluasiat.

Jäämistöoikeudessa käsitellään perintöön ja testamenttiin liittyviä kysymyksiä. Autamme asiakkaitamme perunkirjoituksen, jäämistöosituksen ja perinnönjaon toimittamisessa sekä toimimme tarvittaessa pesänselvittäjänä. Annamme neuvoja myös perintö- ja lahjaverotukseen, ennakkoperintöihin, pesänhoitoon ja lesken asemaan liittyvissä kysymyksissä – mitä oikeuksia kuolinpesän osakkailla on, milloin leski voi kieltäytyä tasingon maksamisesta, miten perittävän eläessään antamat lahjat vaikuttavat perinnönjakoon, miten kuolinpesään kuuluva yritys tulee huomioida pesänhoidossa ja missä vaiheessa kuolinpesä on verotuksellisesti järkevää jakaa?

Varautumalla hyvissä ajoin vanhuuteen ja kuolemaan jokainen pystyy itse parhaiten vaikuttamaan siihen, mihin omaa varallisuutta käytetään ja miten asiat tulevat hoidetuksi siinä vaiheessa, kun asioista huolehtiminen ei itseltä enää onnistu. Avustamme muun muassa lain vaatimukset täyttävien testamenttien ja edunvalvontavaltuutusten laatimisessa huolehtien, että kaikki olennaiset seikat tulevat huomioiduiksi.