22/01/2021

Lapsi rikosprosessissa – asianajajan näkökulma

Alaikäinen lapsi voi olla asianosaisena rikosprosessissa eli rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä joko rikoksesta epäiltynä tai rikoksen uhrina eli asianomistajana. Tässä kirjoituksessa käydään tarkemmin läpi niitä erityispiirteitä, […]