Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 3008414-5.

Arvonlisäverotunniste on FI05489909.

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajotoiminta perustuu lakiin asianajajista, ja toiminnan lainmukaisuutta valvoo Suomen Asianajajaliitto.

Asianajotoimiston henkilökunta on salassapitovelvollinen kaikista tietoonsa saamistaan asiakkaittensa asioista.

Asianajajia valvova viranomainen on:
Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy:llä on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0146905-4)
www.pohjantahti.fi