01/03/2021

Syrjinnän kielto ja oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Syrjivää kohtelua kieltävää sääntelyä on runsaasti sekä kansainvälisissä sopimuksissa että kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa yhdenvertaisuussääntelyn perustana on perustuslain 6 §, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. […]