03/02/2018

Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus

Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on työntekijän perusteetonta irtisanomista koskevissa oikeustapauksissa usein noussut keskeiseksi kysymykseksi se, onko työnantajan katsottava täyttäneen työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä säädetyn muun työn tarjoamis- […]