26/03/2019

Rikoksen uhrina eli asianomistajana rikosprosessissa, osa III

Tämän kirjoituksen osissa 1 ja 2 on kuvattu yksityiskohtaisesti rikosprosessin vaiheet esitutkinnasta syyteharkintaan ja sen jälkeiseen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn. Käräjäoikeuden annettua asiassa tuomionsa, on asianosaisten harkittava tyytyvätkö […]
13/02/2019

Rikoksen uhrina, eli asianomistajana rikosprosessissa, Osa II

Kirjoituksen osassa 1 kerrotulla tavalla rikosasia etenee poliisin esitutkinnan ja syyttäjän syyteharkinnan kautta käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeus antaa haastehakemuksen ja kutsun käräjäoikeuden pääkäsittelyyn eli oikeudenkäyntiin tiedoksi vastaajalle […]
22/01/2019

Rikoksen uhrina, eli asianomistajana rikosprosessissa, Osa I

Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Rikosprosessin kulku ensin poliisin suorittamasta esitutkinnasta syyttäjän syyteharkintaan ja tästä edelleen oikeudenkäyntiin sekä mahdolliseen […]