18/03/2021

Syrjintä ja häirintä työpaikalla – miten toimia?

Syrjintätapauksia voi syntyä työpaikalla hyvin monentyyppisissä eri tilanteissa, kuten työhönotossa, työntekijöiden kohtelussa työsuhteen aikana samoin kuin työsopimuksen päättämistilanteissa. Syrjinnän kohteeksi joutuneen ei kannata lannistua ja tyytyä […]
01/03/2021

Syrjinnän kielto ja oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Syrjivää kohtelua kieltävää sääntelyä on runsaasti sekä kansainvälisissä sopimuksissa että kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa yhdenvertaisuussääntelyn perustana on perustuslain 6 §, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. […]