03/02/2021

Reklamaatio eli virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa

Reklamaatiolla tarkoitetaan oikeudellisessa kielessä virheilmoituksen tekemistä toiselle sopimusosapuolelle. Reklamaatiovelvollisuus koskee hyvin monentyyppisiä eri sopimustilanteita, kuten kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, kuluttajasopimuksia ja yritysten välisiä sopimuksia. Reklamointivelvollisuudella on […]
22/01/2021

Lapsi rikosprosessissa – asianajajan näkökulma

Alaikäinen lapsi voi olla asianosaisena rikosprosessissa eli rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä joko rikoksesta epäiltynä tai rikoksen uhrina eli asianomistajana. Tässä kirjoituksessa käydään tarkemmin läpi niitä erityispiirteitä, […]
10/09/2020

Yrittäjän asialla, eli pari sanaa asiasta ajamisen kohteena

Vuosi sitten kuvailin konkariasianajajan kynällä yrittäjänpäivän teemapuitteissa pitkän urani kokemuksista pari lystikästä tapahtumaa. Tämän päivän Suomessa ja varsinkaan yrittäjien arkitodellisuudessa ei lystikkyys ole ihan ensimmäinen juttu […]
13/08/2020

Työnantajan oikeudesta valita työntekijänsä

Työnantajan liikkeenjohtovaltaan kuuluu vapaus valita työntekijänsä. Valintaoikeus ei ole kuitenkaan täysin rajoittamaton. Keskeisin päätöksentekoa rajaava tekijä on syrjintäkielto, joka kieltää työnhakijoiden asettamisen eri asemaan esimerkiksi hakijan […]
05/06/2020

Ympäristön-suojelulaki – asianajaja apuna ympäristölupa-asiassa

Maailman ympäristöpäivää on YK:n yleiskokouksen julistuksen perusteella vietetty jo vuodesta 1972 lähtien kesäkuun viidentenä päivänä. Tarkoituksena on ollut teemapäivän julistamisesta saakka saada aikaan keskustelua ympäristön merkityksestä […]
28/05/2020

Talkootyön verovapaus urheiluseurassa

  Urheilutoiminnan ammattimaistumisesta huolimatta talkootyöllä on edelleen merkittävä rooli urheiluseurojen arjen pyörittämisessä ja rahoittamisessa. Talkootyöllä tarkoitetaan ilman korvausta tehtävää jokamiehentyötä, joka voi perustua joko talkoolaisten vapaaehtoisuuteen, […]
24/04/2020

Urheilun kurinpito – mistä on kyse ja mihin voi valittaa?

Urheilujärjestöjen kurinpitovalta perustuu urheilun itsesääntelyyn ja erityisesti reilun pelin -periaatteen turvaamiseen. Kurinpitopäätös saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi urheilutoimijan oikeusasemaan, minkä vuoksi kurinpidon on perustuttava järjestön vahvistamiin sääntöihin […]
04/04/2020

Valmentaja toimitsijakiellossa – pitääkö palkkaa maksaa ja saako sopimuksen purkaa?

Valmentajalle voidaan urheilun kurinpitomenettelyssä määrätä toimitsijakielto, joka estää valmentajaa osallistumasta kilpailutoimintaan määräajaksi. Lajiliiton asettamasta seuraamuksesta saattaa aiheutua valmentajan työnantajana toimivalle urheiluseuralle huomattavaa haittaa ja seurat ovatkin […]
27/03/2020

Kuluttajansuojalaki: keinoja kuluttajan suojaamiseksi

  Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen keskellä ja vastikään (15.3.2020) vietetyn kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivän jälkimainingeissa voi olla käsillä tilanteita, joissa kuluttajana asemassa olisi entistäkin tärkeämpää olla selvillä […]