Riita- ja rikosoikeudenkäynnit

Yksi asianajotoimistomme tarjoamien palvelujen keskeisimmistä ydinalueista muodostuu asiakkaiden avustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä. Asianajajamme ovat hyvin kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä ja he hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä käräjä- ja hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa.

Asianajajillamme on myös kokemusta oikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta ylimmissä kansallisissa oikeusasteissa eli Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa samoin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Tyypillisimmät asianajotoimistomme hoitamat yksityishenkilöiden riitaoikeudenkäynnit liittyvät vahingonkorvausoikeuteen, työoikeuteen, perhe-, perintö- ja jäämistöoikeuteen, kuluttajansuojaan sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyviin erimielisyyksiin.

Rikosoikeudenkäyntien osalta asianajajamme hoitavat erityisesti rikoksen uhrien eli asianomistajien avustamistehtäviä oikeudenkäynneissä sekä toimivat alaikäisten lasten edunvalvojina esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynneissä. Tämän lisäksi asianajotoimistomme asianajajat avustavat säännönmukaisesti myös rikosasioiden vastaajia oikeudenkäynneissä.