Elinkeino- ja sopimusoikeus

Yritystoiminnassa joudutaan tyypillisesti hallitsemaan monenlaisia eri sopimuksia. Yritykset toimivat usein laajan sopimusverkoston ympäröimänä ja sopimusten hallinnasta on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. Tarkoituksenmukaisten ja yrityksen kannalta edullisten sopimusten solmiminen sekä turhilta sopimusriidoilta välttyminen ovat tehokkaan yritystoiminnan perusedellytyksiä. Huonosti laaditut sopimukset voivat aiheuttaa yritykselle taloudellisia tai oikeudellisia menetyksiä. Erimielisyydet sopimuskumppaneiden kanssa vaikeuttavat toimivaa yhteistyötä ja sopimusriidat saattavat aiheuttaa yritykselle huomattavia mainehaittoja. Asiantuntevalla sopimushallinnolla ja sopimusten laatimisella voidaan hallita sopimuksiin liittyviä yritystoiminnan riskejä.

Sopimusoikeudellisiin kysymyksiin saadaan harvoin vastausta suoraan laista. Sopimusasiat edellyttävät yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden lisäksi myös eri sopimustyyppejä koskevien yksittäisten säännösten tuntemista. Sopimusvapauden lähtökohdasta huolimatta sopimuksia laadittaessa on osattava huomioida muun muassa kohtuullisuussäännökset, kuluttajan ja työntekijän suojaksi säädetyt pakottavat säännökset, EU-oikeuteen pohjautuvat kilpailuoikeudelliset rajoitukset ja tiettyjä sopimustyyppejä koskevat muotomääräykset. Sopimusoikeuden alalla vaikuttaa myös se, onko sopimuskumppanina toinen yritys, yksityishenkilö vai julkisyhteisö.

[ux_image id=”194″]Toimistollamme on pitkä kokemus erilaisten elinkeinotoiminnassa tarvittavien sopimuspohjien ja yksittäisten sopimusten laatimisesta. Keskeisiä yritystoimintaan liittyviä sopimuksia ovat muun muassa agenttisopimukset, alihankintasopimukset, franchise-sopimukset, jälleenmyyntisopimukset, konsultointisopimukset, lisenssisopimukset, osakassopimukset, palvelusopimukset, rahoitussopimukset, salassapitosopimukset, sovintosopimukset, vuokrasopimukset, yhteistyösopimukset ja yrityskauppasopimukset sekä aivan erityisenä alueena kaikki rakentamiseen liittyvät sopimustilanteet.

Sopimusriitoja ei voi aina huolellisellakaan sopimisella välttää.  Sopimusriitojen ilmetessä lakimiehemme auttavat asiakkaita myös erimielisyyksien sovittelussa ja riitojen ratkaisemisessa oikeudenkäynnin keinoin. Yleisimpiä sopimusriitojen aiheuttajia ovat epäselvyydet sopimuksen olemassaolosta, erimielisyydet sopimuksen sisällöstä ja sen tulkinnasta, väitteet sopimuksen pätemättömyydestä tai mitättömyydestä, kiistat väitetyistä sopimusrikkomuksista ja kysymykset sopimusvelvoitteiden vanhentumisesta. Sopimuskumppanin sopimusrikkomus voi antaa oikeuden esimerkiksi omasta suorituksesta pidättäytymiseen, luontoissuorituksen vaatimiseen, vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen, viivästyskorkoon tai sopimussuhteen purkamiseen.

Sopimusoikeuden lisäksi toimistomme tukee eri kokoisia yrityksiä myös muissa yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Yritystoiminta vaatii monipuolista oikeudellista osaamista, minkä vuoksi olemme ulottaneet myös palvelumme kattamaan laajasti koko yritysoikeuden kentän. Asiakkaanamme on ollut niin pienyrittäjiä, start up -yrityksiä, yhdistysmuotoisia toimijoita kuin suuria osakeyhtiötäkin. Merkittävimmät työoikeudelliset toimeksiantomme ovat liittyneet yrityssaneerausten toteuttamiseen ja konkurssipesien selvittämiseen. Annamme neuvontaa myös verotukseen, immateriaalioikeuksiin, yhtiön hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin sekä yhtiön sulautumisen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseen liittyen.