Kiinteistö- ja asunto-oikeus

Asunnon tai kiinteistön hankinta on monelle elämän suurin taloudellinen investointi. Vaikka uuden kodin hankkimista pohditaan tavallisesti pitkään, päätös tietyn asunnon valitsemisesta joudutaan tekemään usein nopealla aikataululla ja osa asunnon puutteista saattaa jäädä ostotilanteessa huomaamatta. Asuntojen homeongelmat, kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja rakennusvirheet voivat aiheuttaa myyjä- ja ostajapuolen välillä hankalia riitatilanteita, joiden selvittäminen vaatii erityistä asiantuntemusta.

Toimistomme on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvien riitojen ratkaisemiseen ja teemme virhe- sekä vastuukysymysten selvittämisessä yhteistyötä rakennusalan ammattilaisten kanssa. Pätevillä asiantuntijalausunnoilla on oikeudellisen asiantuntemuksen ohella merkittävä vaikutus rakennusriitojen lopputuloksiin.

Tyypillisimmin asuntoriidat liittyvät asunnossa havaittuihin virheisiin. Virhetilanteissa on kyse siitä, ettei kaupan kohde vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Myyjä on voinut esimerkiksi antaa myytävästä kohteesta virheellisiä tietoja tai asunto saattaa olla huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Vastuukysymysten kannalta erityisen ongelmallisia ovat homevaurioiden kaltaiset virheet, jotka saattavat ilmetä vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua ostohetkestä. Kyse voi olla myös niin sanotusta piilevästä virheestä, joka ei ole ollut myyjänkään tiedossa.

[ux_image id=”195″]Virhetilanteissa keskeiset kysymykset liittyvät vastuunjakoon myyjän ja ostajan välillä, reklamointivelvollisuuteen ja virheeseen vetoamisoikeuden vanhentumiseen. Virhetilanteissa ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Asianajajamme auttavat sen arvioimisessa, mitä seuraamuksia virheen johdosta kannattaa vaatia ja pyrkivät edistämään sovinnollista ratkaisua myyjä- ja ostajapuolen välillä.

Asunnossa tai kiinteistössä havaitun virheen lisäksi myyjän ja ostajan välille voi syntyä erimielisyyksiä muun muassa sovitun kaupan peruuntuessa. Jos kauppa jää toteutumatta esimerkiksi käsirahan tai varausmaksun suorittamisen jälkeen, voi syntyä erimielisyyksiä siitä, kenen syytä kaupan peruuntuminen on ja joutuuko myyjä palauttamaan maksetun summan.

Asunto-osakeyhtiössä voi syntyä monenlaisia riitoja myös omistusaikana. Vastaamme asiakkaidemme kysymyksiin niin osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta, huoneistoremontin ilmoitusvelvollisuudesta, mahdollisuudesta moittia yhtiökokousten päätöksiä, huoneiston kunnossapitoon liittyvistä vastuukysymyksistä, taloyhtiöissä tehtyjen muutostöiden korvaamisesta, vuokranantajan velvollisuuksista kuin oikeudesta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Riitojen ratkaisun lisäksi panostamme ongelmien ehkäisemiseen avustaen asiakkaitamme vaatimusten mukaisten kauppakirjojen laatimisessa, kaupankohteen asianmukaisessa tarkastamisessa, kuntotarkastuksen ja kosteusmittauksen toimittamisessa sekä myyjän tiedonantovelvollisuuden huolellisessa täyttämisessä.