Oikeudenkäynnit

Yksi asianajotoimistomme tarjoamien palvelujen keskeisimmistä ydinalueista muodostuu asiakkaiden avustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä. Asianajajamme ovat hyvin kokeneita oikeudenkäyntiasiamiehiä ja he hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä käräjä- ja hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa.

Asianajajillamme on myös kokemusta oikeudenkäyntien menestyksekkäästä hoitamisesta ylimmissä kansallisissa oikeusasteissa eli Korkeimmassa oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asianajotoimistomme asiakkaita ovat lukuisat yritykset, asunto-osakeyhtiöt sekä erilaiset julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunnat, kuntayhtymät sekä kaupungit. Oikeudenkäynnit yritysasiakkaiden tapauksissa koskevat yleisimmin vahingonkorvausoikeutta, rakentamista, sopimusoikeutta, osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden erimielisyystilanteita, urakkariitoja sekä työ- ja virkamiesoikeutta.