12/03/2020

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu – keinoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, osa II

Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat aiheita, joista saamme asiakkailtamme tiedusteluja viikoittain. Vaikka termit oikeusturva ja oikeusapu voivat kuulostaa jossain määrin tutuilta, ei asianajotoimiston palveluita […]
04/03/2020

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu – keinoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, osa I

Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat aiheita, joista saamme asiakkailtamme tiedusteluja viikoittain. Vaikka termit oikeusturva ja oikeusapu voivat kuulostaa jossain määrin tutuilta, ei asianajotoimiston palveluita […]
08/01/2020

Konkariasianajajan kynästä: Poliisimies ja ”tavis”, perustuslain 6 §

  Perustuslain (PL) 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan […]
31/10/2019

Uusi työaikalaki tuo joustoa työntekoon

  Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lakiuudistuksen taustalla ovat EU-tason sääntelyn edellyttämät täsmennykset sekä työelämän murroksesta johtuva muutostarve. Uusi työaikalaki huomioi työnteon aika- ja paikkasidonnaisuuden heikkenemisen, […]
10/10/2019

Riita-asian kulku, osa II: sopimalla ratkaisu konfliktiin?

Johdanto Asianajotoimiston puoleen käännytään usein tilanteessa, jossa esimerkiksi kiinteistökauppaan taikka vahingonkorvaukseen liittyvän riidan ratkaisemisessa ja omien etujen valvomisessa oikeudellisen asiantuntemuksen tarve on ilmeinen. Oikeudelliseen konfliktitilanteeseen joutunut […]
19/09/2019

Riita-asian kulku, osa I: alkuneuvottelusta lainvoimaiseen tuomioon

Johdanto Asianajotoimiston puoleen käännytään usein tilanteessa, jossa esimerkiksi kiinteistökauppaan taikka vahingonkorvaukseen liittyvän riidan ratkaisemisessa ja omien etujen valvomisessa oikeudellisen asiantuntemuksen tarve on ilmeinen. Oikeudelliseen konfliktitilanteeseen joutunut […]
05/09/2019

Konkariasianajajan kynästä: Yrittämisen vaikeudesta ja tärkeydestä

  Sellainen yhteiskunta, joka ei järjestä edellytyksiä yksityisille kansalaisilleen ryhtyä tienaamaan leipäänsä elinkeinonharjoittajina, kansankielisesti yrittäjinä, ei ole tehtäviensä tasalla. Saman makkaran toisesta päästä käsin käy sanoa, […]
05/07/2019

Testamentti – turvaa läheisesi oikeudellinen asema

  Vainajan omaisuus jaetaan pääsääntöisesti perintökaaressa määritetyn perimysjärjestyksen mukaan, jossa ensisijaisina perinnönsaajina ovat kuolleen henkilön lapset eli rintaperilliset. Mikäli vainajalla on rintaperillisiä, ovat he testamentista huolimatta […]
05/07/2019

Edunvalvontavaltuutus – turvaa oman tahtosi toteutuminen

Edunvalvontavaltuutuksen tarkoituksesta Edunvalvontavaltuutuksen tarkoituksena on varautua etukäteen mahdolliseen toimintakyvyn heikkenemiseen ja avun tarpeeseen esimerkiksi raha-asioihin ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen jokainen voi itse päättää, kuka […]