24/04/2020

Urheilun kurinpito – mistä on kyse ja mihin voi valittaa?

Urheilujärjestöjen kurinpitovalta perustuu urheilun itsesääntelyyn ja erityisesti reilun pelin -periaatteen turvaamiseen. Kurinpitopäätös saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi urheilutoimijan oikeusasemaan, minkä vuoksi kurinpidon on perustuttava järjestön vahvistamiin sääntöihin […]
04/04/2020

Valmentaja toimitsijakiellossa – pitääkö palkkaa maksaa ja saako sopimuksen purkaa?

Valmentajalle voidaan urheilun kurinpitomenettelyssä määrätä toimitsijakielto, joka estää valmentajaa osallistumasta kilpailutoimintaan määräajaksi. Lajiliiton asettamasta seuraamuksesta saattaa aiheutua valmentajan työnantajana toimivalle urheiluseuralle huomattavaa haittaa ja seurat ovatkin […]
27/03/2020

Kuluttajansuojalaki: keinoja kuluttajan suojaamiseksi

  Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen keskellä ja vastikään (15.3.2020) vietetyn kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivän jälkimainingeissa voi olla käsillä tilanteita, joissa kuluttajana asemassa olisi entistäkin tärkeämpää olla selvillä […]
24/03/2020

Lomauttaminen koronaviruksen seurauksena: onko se mahdollista?

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian myötä yhteiskunnassamme vallinnut järjestys on kokenut suuria myllerryksiä. Valtiovallan vaikeina aikoina tekemien linjausten myötä esimerkiksi koulut on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta päätetty pitää […]
19/03/2020

Korona ja laki – apua epidemian aiheuttamiin oikeudellisiin ongelmiin

  Viime aikoina yhteiskunnassamme on eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen mukanaan tuoman myllerryksen johdosta ja vasta tulevaisuus tulee näyttämään sen, kuinka kauan tämä poikkeustila maassamme kestää. […]
12/03/2020

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu – keinoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, osa II

Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat aiheita, joista saamme asiakkailtamme tiedusteluja viikoittain. Vaikka termit oikeusturva ja oikeusapu voivat kuulostaa jossain määrin tutuilta, ei asianajotoimiston palveluita […]
04/03/2020

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu – keinoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, osa I

Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat aiheita, joista saamme asiakkailtamme tiedusteluja viikoittain. Vaikka termit oikeusturva ja oikeusapu voivat kuulostaa jossain määrin tutuilta, ei asianajotoimiston palveluita […]
08/01/2020

Konkariasianajajan kynästä: Poliisimies ja ”tavis”, perustuslain 6 §

  Perustuslain (PL) 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan […]
31/10/2019

Uusi työaikalaki tuo joustoa työntekoon

  Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lakiuudistuksen taustalla ovat EU-tason sääntelyn edellyttämät täsmennykset sekä työelämän murroksesta johtuva muutostarve. Uusi työaikalaki huomioi työnteon aika- ja paikkasidonnaisuuden heikkenemisen, […]