Asianajotoimisto Jyväskylän sykkeessä

Yli kolmannesvuosisadan ikäinen vakavarainen asianajotoimisto, jossa hoidetaan sekä yksityisten kansalaisten että yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja. Asianajotoimisto Puranen & Kiviluoto Oy on aina kuulunut luokituslaitoksen vakavaraisuusluokituksessa kaikkein korkeimpaan AAA- luokkaan.

Asianajotoiminta perustuu lakiin asianajajista, ja toiminnan lainmukaisuutta valvoo Suomen Asianajajaliitto. Asianajotoimiston henkilökunta on salassapitovelvollinen kaikista tietoonsa saamistaan asiakkaittensa asioista. Asianajotoimintaa koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin voi tutustua Suomen Asianajajaliiton sivuilta: www.asianajajaliitto.fi.

 

img

Hoidamme yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja neuvottelukeinoin ja oikeudenkäynneissä.